• Nejde zapnout počítač
 • Pokud se dostanete do situace, kdy vám po stisku tlačítka napájení nejde zapnout počítač, pak se může problém skrývat na vícero místech.

  V případě stolního počítače

  1. Překontrolujte, zda je k počítači připojen kabel napájení. Na některých počítačových zdrojích je vypínač, zkontrolujte zda je v pozici zapnuto.
  2. Po zapnutí počítače by jste měli slyšet jeho start (ventilátor, pevný disk). Na PC skříni by měly svítit indikační LED diody aktivního stavu. Pokud LED diody nesvítí, a nejde slyšet start PC, pak je nutné řešit opravu servisním zásahem.
  3. V některých případech po zapnutí PC se jeví různé stavy, LED diody svítí, PC píská, ale přesto se PC nespustí. Jedná se o chybu hardware a je nutné ji odstranit odborným servisním zásahem.
  4. Samovolné vypnutí PC či restart po spuštění Windows je řešeno v záložkách níže.

  V případě notebooku

  1. Překontrolujte zapojení adaptéru k notebooku. Jakmile připojíte adaptér, u většiny notebooků se rozsvítí indikační LED dioda.
  2. Pokud vám notebook po stisknutí tlačítka napájení vůbec nereaguje (není slyšet ventilátor, LED diody aktivního stavu nesvítí), odpojte adaptér, odpojte baterii od notebooku, připojte opětovně adaptér (baterii nechejte odpojenou), ujistěte se zda svítí indikační LED dioda napájení a notebook zapněte. Nereaguje-li notebook ani po této operaci, pak je nutné řešit problém odborným servisním zásahem.
  3. Zapnete-li notebook a LED indikační diody svítí, ale obrazovka je černá, pak je nutné řešit opravu odborným servisním zásahem.
  4. U některých typů notebooků dokáže signalizační LED určit závadu hardware, a to jejím blikáním. Můžete tak určit problém např. vadné grafické karty. Tyto záležitosti není možné řešit uživatelsky ale odborným servisním zásahem.

 • Nejde vypnout počítač
 • Pokud se dostanete do situace, kdy se vám počítač po stisku tlačítka napájení či volbě ve Windows nedaří vypnout, pak zde existuje vícero možností, kde hledat příčinu tohoto problému.

  Nejjednodušším způsobem jak vypnout vypínající se počítač je podržení tlačítka napájení. Tuto variantu zvolte až v době, kdy se vám počítač vypíná opravdu dlouho, např. po deseti minutách. Neprovádějte v době, kdy při vypínání probíhají aktualizace Windows. Tímto způsobem vypnutí počítače může u starších Windows (XP) dojít k poškození operačního systému, nicméně novější OS jako Win 8 či Win 10, zvládají tento stav vcelku obstojně.

  Pokud se vám děje tento stav pravidelně, je třeba diagnostikovat příčinu a provést odborný servisní zásah.

 • Černá obrazovka po zapnutí počítače
 • Pokud máte po spuštění počítače černou obrazovku

  V případě stolního počítače

  1. Překontrolujte napájecí i datový kabel připojený k monitoru. Pokud je monitor zapnutý, musí svítit indikační LED dioda, obvykle oranžovou (pohotovostní režim).
  2. Při zapnutí počítače by se měla indikační LED monitoru změnit na zelenou barvu - funkční stav.
  3. pokud je indikační LED oranžová i po zapnutí PC, a kabely jsou zapojeny správně, může se jednat o chybu grafické karty nebo vstupní napájecí jednotky monitoru. V tomto případě je doporučeno řešit odborným servisním zásahem.

  V případě notebooku

  Máte-li černou obrazovku po spuštění notebooku, může se s největší pravděpodobností jednat o vadu grafické karty, pamětí RAM nebo poškozený datový kabel k displeji. Doporučeno řešit odborným servisním zásahem.

 • Počítač se po chvíli sám vypne
 • Vypíná-li se vám stolní počítač či notebook neprodleně po jeho zapnutí, bude se s největší pravděpodobností jednat o problém hardware, nedoporučuje se řešit uživatelsky, ale odborným servisem.

  Vypíná-li se vám stolní počítač či notebook po určité době po spuštění Windows, pak vám na pozadí systému běží nevyžádané aplikace, které zatěžují jednotku procesoru a jiných komponent.

  Permanentní vytížení procesoru může způsobovat jeho přehřátí a detekci poškození, čímž následně dojte k aktivaci tepelné ochrany a počítač je neprodleně vypnut. Tento stav vytížení jednotek procesoru je většinou zapříčiněn nevyžádaným softwarem - malware / viry.

  Nenechte se zmást kampaněmi společností propagující své antiviry na trhu, ani ten nejlepší antivir na trhu vás neochrání od všeh hrozeb v síti internetu. Doporučené čtení v sekci Nejúspěšnější antiviry.

 • Počítač se restartuje stále dokola
 • Restartuje-li se váš počítač stále dokola, pak se může jednat o vadnou paměť RAM. Obsahuje-li váš počítač více jak jednu operační paměť RAM, pak jednu paměť vyjměte ze základní desky a spusťte počítač. Popřípadě prohoďte paměti či sloty.

  Pokud se tímto problém nevyřeší, může se také jednat o poškozenou grafickou kartu. Disponuje-li základní deska počítače integrovanou grafickou kartou (poznáte tak, že na zadní straně s konektory se nachází konektor pro připojení monitoru), pak vyjměte externí grafickou kartu a poskuste se spustit počítač bez ní.

  Případný další postup pro řešení problému svěřte do rukou odborného zásahu.

 • Hlučnější než dříve
 • Zdá se vám, že je váš počítač hlučnější než dříve a rádi by jste hlučnost opět snížili na minimum? Jedná se pravděpodobně o některý z osazených ventilátorů. Ventilátory mají určitou životnost a né všechny zvládnou přásáhnout tuto hranici.

  Ventilátor v počítačové skříni najdete ve zdroji, na pasivním chladiči od procesoru, na grafické kartě, chipsetu či přímo na bočnici či čelním krytu skříně. Výměnu ventilátoru, pokud nejste technicky znalí, můžete svěřit do našich rukou, rádi vám doporučíme kvalitní ventilátory za příznivou cenu.

  Hluk z počítače mohou také vydávat staré jednotky pevných disků. Nejnovější pevné disky jsou zcela neslyšitelné.